Veel gestelde vragen / Frequent Asked Questions

Bestellingen en verzending / Orders & shipping

Wanneer wordt mijn bestelling verzonden? / When will my order be shipped?


Je bestelling wordt binnen 1-2 werkdagen verzonden. Your order will be shipped in 1-2 working days.
Hoe worden de bestellingen verzonden? / How are orders shipped?


De bestellingen worden met PostNL of DHL verzonden. To ship the orders, we use PostNL and DHL.
Wat is de status van mijn bestelling? / What is the status of my order?


Je ontvangt een email wanneer je bestelling verzonden is. Als je een account hebt, kan je de status van je bestelling op de pagina 'Mijn account' bekijken. You receive an email when your order is shipped. If you have an account, you can check the status of your order on the page 'My account'.
Wat zijn de verzendkosten? / What are the shipping costs?


Nederland: 3,99 euro België: 8,99 euro The Netherlands: 3,99 euro Belgium: 8,99 euro
Kan ik mijn bestelling retour sturen? / Can I return my order?


Je kan je bestelling retour sturen binnen 14 dagen nadat je het ontvangen hebt. You can return your order within 14 days after you received it. Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: Hophew Studio Rohofstraat 132 7604AK Almelo Claudia@claudiamuller.nl Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*
Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] [Naam consumenten(en)] [Adres consument(en)] [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) [Datum] * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is. Model form for right of withdrawal (this form should only be completed and returned if you want to withdraw from the contract) - To: Hophew Studio Rohofstraat 132 7604AK Almelo The Netherlands Claudia@claudiamuller.nl - I/we* herewith inform you that, in respect of our contract regarding The sale of the following products: [description of the product}* The delivery of the following digital content: [description of the digital content]* The supply of the following service: [description of the service]* I/we* exercise our right of withdrawal. - Ordered on*/received on* [date of ordering services or receiving goods] - [Consumer(s)’ name] - [Consumer(s)’ address] - [Consumer(s)’ signature] (only if this form is submitted on paper) - [Date] *Delete or provide supplementary information, as applicable.
Welke betalingsmogelijkheden heb ik? / Which payment possibilities do I have?


Je kan betalen met IDeal, credit card en op rekening betalen. You can pay with IDeal and credit card.
Waarom is de BTW €0?


Hophew Studio maakt gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR), en hoeft daarom geen BTW/omzetbelasting af te dragen.

Diensten / Services

Kan je iets voor mij maken? / Can you make something for me?


Ja, ik kan iets (een video, kunstwerk, gedicht, of iets anders) voor je maken. Vul het formulier contact, die op de home-pagina en de contactpagina staat, in voor meer informatie. Yes, I am willing to make something (a video, artwork, poem or something else) for you. Fill out the form contact, which can be found on the home-page or contact page, to get more information on this.

Je persoonsgegevens / Your personal data

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens veranderen? / How can I change my personal data?


Je kan je persoonsgegevens veranderen op de pagina 'Mijn account'. You can change your personal data on the 'My account' page.
Privacy


Lees onze privacy verklaring hier. Read our privacy statement here.

Voor detailhandel / For resale

Is het mogelijk om meer te bestellen dan er op voorraad is? / Is it possible to order more than is in stock?


Ja, dit is mogelijk. Als u van een bepaald product meer wilt dan op voorraad is, vul dan het contactformulier in op de pagina 'contact', stuur een email of bel. Yes, this is possible. If you want to buy more than is in stock, please fill in the contact form on the page 'contact', send an email or call.